• With sites across #Houston accepting walk-ins (or appts), getting vaccinated against #COVID19 has never been easier! Visit HoustonEmergency.org or call 832-393-4301 or 832-393-4220 to find a nearby site. #TakeYourBestShot at returning to normal by getting vaccinated. #HouNews
  • 免费接种#COVID19疫苗是我们恢复正常生活的关键。我们的服务点既可以接受预约,也可以无预约提供接种。访问HoustonEmergency.org或致电832-393-4301或832-393-4220查找附近的站点或进行预约。 #TakeYourBestShot就在今天!
  • Vacunarse contra el #COVID19 es GRATIS y clave para volver a la normalidad. Nuestros sitios están abiertos a visitantes sin cita. Visita HoustonEmergency.org o llama al 832-393-4301 o al 832-393-4220 para encontrar un sitio cercano o reservar una cita. TakeYourBestShot hoy!
  • التلقيح ضد فايرويس كوفيد-19 هو الان مجاني ومفتاح ضروري لأعادة حياتنا إلى طبيعتها. مواقعنا مفتوحة بدون موعد , او مع مواعيد مسبقة. قم بزيارة موقع الادارة او الاتصال علئ الهواتف المعلنة لغرض ايجاد موقع قريب او لحجز موعد . أغتنم افضل فرصة . HoustonEmergency.org or 832-393-4220
  • Tiêm vắc xin chống lại #COVID19 được MIỄN PHÍ và là chìa khóa để giúp cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. Các cơ sở của chúng tôi mở cửa cho mọi người kể cả người không có hẹn. Truy cập vào HoustonEmergency.org hoặc gọi 832-393-4301 hay 832-393-4220 để tìm địa điểm gần nhất hoặc lấy hẹn. #TakeYourBestShot ngay hôm nay!